ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinin faaliyetlerini yürüten, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 İTÜ Teknokent Arı 3 No: B110 Sarıyer - İstanbul adresinde bulunan Almas Eğitim Teknolojileri Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Almas” olarak anılacaktır).

b) www.edroof.com ve/veya www.edroofonline.com internet sitelerine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Almas’ın sahip olduğu internet siteleri www.edroof.com ve www.edroofonline.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.edroof.com ve/veya www.edroofonline.com internet sitelerine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Almas’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Almas tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Almas’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Almas’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Almas'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Almas'ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Almas, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Almas’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Almas bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi hâlinde, Almas’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Almas’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Almas’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. Almas tarafından www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.11. Almas kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunabilmek için üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Almas, üyenin www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet siteleri üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.12. Almas’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Almas ve Almas iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Almas’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Almas iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Almas ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Almas iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Almas ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Almas ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Almas ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.edroof.com/kvkk.php adresinden ulaşabilir.
3.13. Almas, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Almas’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Almas ve Almas web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.14. Almas, web sitelerinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Almas’ın web sitelerine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.15. Almas, sitelerinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Almas’a ait web sitelerindeki kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16. Almas, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.17. Taraflar, Almas’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.18. Üyeler, www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinde görüntüleyebildikleri 3. kişilere ait sınav sonuçları, okul, sınıf bilgileri gibi kullanıcılara ait kişisel verileri herhangi bir şekilde başka yerlerde paylaşamazlar.
3.19. Almas, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profilim” bölümünden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
3.20. Almas, üyenin www.edroof.com ve/veya www.edroofonline.com sitelerine erişmesinde ve satın aldığı hizmetleri kullanmasında oluşabilecek internet kesintilerinden ve sair teknik sorunlardan dolayı herhangi bir mali sorumluluk ve/veya yükümlülük üstlenmemektedir.


4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


4.1. www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet sitelerinin yazılım ve tasarımı Almas mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
4.2. www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet siteleri üzerinden erişilecek içeriklerin tamamı fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kaynak göstererek dahi olsa soruların ve diğer içeriklerin kopyalanması, izin verilen şekillerinden başka formatta basılı ürün olarak kullanılması, her türlü dijital platformda paylaşılması yasaktır.
4.3. www.edroof.com ve www.edroofonline.com internet siteleri üzerinden hizmet veren başkaca şirketlerin içerik ve ürünleri sahiplerinin ticari ürün ve/veya markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Buradaki içerik ve ürünlerin, sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kopyalanması, izin verilen şekillerinden başka formatta basılı ürün olarak kullanılması, her türlü dijital platformda paylaşılması yasaktır.
4.4. Üye, www.edroof.com ve/veya www.edroofonline.com sitesi üzerinden ulaştığı soruları, testleri, deneme sınavlarını, kitapları velhasıl tüm içerik ve ürünleri yalnızca Almas’ın kendisine izin verdiği şekilde kullanacağını, bu ürün ve içerikleri sosyal medya ve diğer dijital platformlarda paylaşmayacağını, aksi hâlde Almas’ın uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Almas tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Almas, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.